Kategorie usług
 
Menu

INTENSYWNE KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOMY: A2.2, B1.1, B 1.2,- 3 SEMESTRY 156 GODZIN WROCŁAW- USŁUGA ZDALNA - CAŁA POLSKA


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/13/10316/596820
Cena netto 4 530,00 zł Cena brutto 4 530,00 zł
Cena netto za godzinę 29,04 zł Cena brutto za godzinę 29,04
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 156
Termin rozpoczęcia usługi 2020-10-15 Termin zakończenia usługi 2021-04-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-13 Termin zakończenia rekrutacji 2021-04-22
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 1. Język niemiecki na co dzień- kurs ogólny A1-C2
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Marzena Szocińska-Klein Telefon 508875701
E-mail marzena.s-k@oei.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Po ukończeniu kursów Österreich Institut uczestnik: rozumie język używany na co dzień, oraz teksty w języku potocznym, potrafi prowadzić dyskusję, argumentować swoje poglądy, plany, działania, a także formułować zastrzeżenia i kontrpropozycje, umie detalicznie zrelacjonować czyjąś wypowiedź, wyrażać uczucia w konkretnych sytuacjach, a także dzielić się swoimi doświadczeniami. Zna zasady gramatyczne stosowne do danego poziomu. Potrafi odnaleźć się w sytuacji społecznej wymagającej posługiwania się językiem niemieckim na poziomie B1.2


Drukuj do PDF