Kategorie usług
 
Menu

język angielski z native speakerami (metoda DIRECT)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/12/22885/596630
Cena netto 6 250,00 zł Cena brutto 6 250,00 zł
Cena netto za godzinę 113,64 zł Cena brutto za godzinę 113,64
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 55
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-21 Termin zakończenia usługi 2020-12-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-12 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-20
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Dynamic English Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Andrew Gillin Telefon +48 574 106 104
E-mail office@dynamicenglish.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Naszym celem najważniejszym jest jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z języka angielskiego, ażeby każdy uczestnik posiadał umiejętności płynnego komunikowania się w języku angielskim we wszystkich sytuacjach, zarówno biznesowych, jak i codziennych, czy też towarzyskich. Każdy uczestnik poszerzy swoją wiedzę z zakresu nowego słownictwa i gramatyki, dzięki temu będzie potrafił złożyć gramatycznie poprawnie zdania. Celem kursu jest podniesienie umiejętności językowych do poziomu rozumienia tekstów branżowych, rozpoznawania idiomów, użytych w tekście. Każdy uczestnik będzie potrafił składać złożone zdania w jedną spójną wypowiedź. Celami są: - uporządkowana wiedza i umiejętności z zakresu języka angielskiego w sytuacjach biznesowych i codziennych. Uczestnik będzie znać zasady metody bezpośredniej i będzie potrafić formułować zdania w języku angielskim oraz będzie rozumieć podstawowe sformułowania zwroty aby się komunikować w zakresie języka specjalistycznego. - zdobycie pewności siebie i umiejętności komunikowania się w języku angielskim, umożliwiające porozumiewanie się w języku angielskim w zakresie języka biznesowego. Uczestnik będzie potrafił porozumiewać się w języku angielskim metodą bezpośrednią, tworzyć zdania posługując się poprawną gramatyką, a wypowiadać się w zakresie swojej dziedziny zawodowej i w sytuacjach życia codziennego. Uczestnik będzie potrafił: rozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych standardowych wypowiedziach; radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych które mogą się zdarzyć w życiu codziennym zawodowym i w podróży; tworzyć proste spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy które zna opisać sytuacje plany zamierzenia oraz krótko je uzasadnić w sposób zrozumiały dla odbiorcy. Zakończenie usługi pozwoli na podniesienie kompetencji społecznych uczestników pozwoli na posługiwanie się płynnie językiem angielskim z zagranicznymi inwestorami zwłaszcza w branży ale również w życiu codziennym. - wykorzystywanie wiedzę zdobytą na zajęciach by efektywnie rozwijać się zawodowo i poszerzać zakres współpracy. Uczestnik poszerzy swoją wiedzę w zakresie języka angielskiego co ułatwi komunikowanie się w języku angielskim z szerszą grupą społeczeństwa co jednocześnie pozwoli poszerzyć kształtowanie własnego rozwoju oraz zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczenia się w życiu zawodowym i społecznym z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania. Uczestnik będzie mógł brać udział w szkoleniach branżowych, sympozjach prowadzonych w języku angielskim, co zdecydowanie pozwoli na uzyskanie nowych kontrahentów zagranicznych.


Drukuj do PDF