Kategorie usług
 
Menu

Bezpieczeństwo i higiena pracy


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/12/13509/596602
Cena netto 3 000,00 zł Cena brutto 3 000,00 zł
Cena netto za godzinę 14,71 zł Cena brutto za godzinę 14,71
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 204
Termin rozpoczęcia usługi 2020-10-03 Termin zakończenia usługi 2021-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-13 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-30
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
Osoba do kontaktu Milena Domasiewicz Telefon 505703424
E-mail domasiewicz.m@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Podstawowym celem podyplomowych studiów bhp jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych oraz ich wykładni. Studia kierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia wszystkich kierunków i specjalności, które w pracy zawodowej zamierzają pełnić funkcje starszych inspektorów oraz specjalistów, starszych specjalistów i głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach i innych organizacjach. Kierunek skierowany jest także do właścicieli przedsiębiorstw i osób zarządzających firmami, które chciałyby orientować się w aktualnych przepisach BHP.


Drukuj do PDF