Kategorie usług
 
Menu

Kierownik do spraw bezpieczeństwa


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/11/38834/596586
Cena netto 2 000,00 zł Cena brutto 2 000,00 zł
Cena netto za godzinę 40,00 zł Cena brutto za godzinę 40,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 50
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-18 Termin zakończenia usługi 2020-08-02
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-11 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-21
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu bikart ROBERT RAJCZYK
Osoba do kontaktu Robert Rajczyk Telefon +48602332716
E-mail bikart@op.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Usługa szkoleniowa ma na celu podtrzymanie oraz wzrost umiejętności i kompetencji społecznych usługobiorcy. Pozwala absolwentom uzyskać tytuł Kierownika do spraw bezpieczeństwa.
Cel edukacyjny
Usługa szkoleniowa ma na celu podtrzymanie oraz wzrost umiejętności i kompetencji społecznych usługobiorcy. Pozwala absolwentom uzyskać tytuł Kierownika do spraw bezpieczeństwa.
Drukuj do PDF