Kategorie usług
 
Menu

Egzamin na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL BASE. Moduły B1,B2,B3,B4


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Egzamin
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/11/20394/596568
Cena netto 375,00 zł Cena brutto 461,25 zł
Cena netto za godzinę 375,00 zł Cena brutto za godzinę 461,25
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Liczba godzin usługi 1
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-22 Termin zakończenia usługi 2020-08-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-11 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-22
Maksymalna liczba uczestników 50
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Usługi
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy
Kod kwalifikacji ZRK 2C481800013
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Edukacji Zawodowej Elżbieta Sobieraj
Osoba do kontaktu Waldemar Sobieraj Telefon +48 666512699
E-mail szkoleniazawodowe24@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Egzamin na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL BASE Centrum Egzaminacyjne ECDL - Polskiego Towarzystwa Informatycznego Certyfikat ECDL BASE jest podstawowym certyfikatem umiejętności komputerowych. Jeśli Twoja wiedza i umiejętności nie są wystarczająco potwierdzone w sposób formalny, odpowiednim dokumentem - niezbędne są dedykowane, uznane na rynku pracy certyfikaty, jasno i ściśle określające zakres Twoich kwalifikacji oraz potwierdzające ich poprawność z punktu widzenia technicznego oraz prawnego. Co więcej, Twoje szanse znacznie się zwiększą jeżeli dokument będzie rozpoznawalny w innych krajach, nie tylko w Polsce i jeśli będzie posiadał liczne międzynarodowe referencje. I właśnie to wszystko może potwerdzić Certyfikat ECDL BASE Certyfikat ECDL BASE zaświadcza, że jego posiadacz nabył kwalifikację, potwierdzając podstawowe kompetencje komputerowe, umożliwiające korzystanie z komputera w dzisiejszym świecie. ECDL BASE to podstawowy certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne. Jest także ciekawym potwierdzeniem umiejętności komputerowych uczniów szkół różnych poziomów. ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. Jeśli wymóg posiadania certyfikatu ECDL pojawia się w ogłoszeniu o poszukiwaniu pracowników, pracodawca, czy też dział HR, nie muszą tracić czasu na sprawdzanie umiejętności komputerowych kandydatów do pracy, gdyż mogą zawierzyć certyfikatowi. Przyjmując nowego pracownika, posiadającego certyfikat, mamy pewność, że osoba ta nie będzie tracić czasu na zgłębianie podstawowych funkcji oprogramowania ani też na ręczne wykonywanie czasochłonnych operacji, które można wykonać kilkoma kliknięciami myszki. Pracodawca może także sprawdzić jakość szkoleń dla swoich pracowników, jeśli kończą się one certyfikatem. Według opinii wielu szefów działu IT, w firmie, w której użytkownicy systemów informatycznych posiadają kompetencje komputerowe potwierdzone certyfikatem ECDL, help desk ma o wiele mniej pracy. Zgodnie z Załącznikiem nr 8 do "Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020" z 17 maja 2017 pt. "Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego", autorstwa Ministerstwa Rozwoju, certyfikat ECDL jest kwalifikacją a Polskie Towarzystwo Informatyczne - instytucją certyfikującą dla tej kwalifikacji. Prowadzimy również szkolenia przygotowujące do tego egzaminu. Zapewniamy materiały szkoleniowe i dobre przygotowanie do egzaminu. Po ukończeniu szkolenia jako Centrum Egzaminacyjne ECDL zapewniamy możliwość przeprowadzenia egzaminu po preferencyjnej cenie w uzgodnionym z kandydatem terminie. Dla szkoleń na zlecenie zakładów pracy i instytucji jest możliwość przeprowadzenia szkoleń w dowolnym miejscu w kraju oraz przeprowadzenia egzaminów z racji tego , że nasze Centrum Egzaminacyjne ma status Centrum Mobilnego Zapraszam do kontaktu : szkoleniazawodowe24@wp.pl tel. 666 512 699


Drukuj do PDF