Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat. C, CE i kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy wraz z egzaminami.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/10/13067/596469
Cena netto 8 000,00 zł Cena brutto 8 000,00 zł
Cena netto za godzinę 41,03 zł Cena brutto za godzinę 41,03
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 195
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-20 Termin zakończenia usługi 2020-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-20
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów przeprowadzanych przez WORD, uczestnik kursu otrzymuje uprawnienia do kierowania pojazdami kat. C, CE wydane przez Starostę Pilskiego, a po zdaniu testów otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile, komisja egzaminacyjna powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starosta Pilski, Wojewoda Wielkopolski
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego
Osoba do kontaktu Anna Frankowska Telefon 693840575
E-mail a.frankowska@ozptd.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C w WORD, które dają uprawnia do prowadzenia: - pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu). Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na przystąpienie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C+E. Kategoria C+E uprawnia do kierowania: - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t łącznie z przyczepą, - zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami). Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do egzaminu państwowego z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy – testów kwalifikacyjnych. Egzamin państwowy - testy - zdawane są przed Komisją egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Wielkopolskiego.


Drukuj do PDF