Kategorie usług
 
Menu

Psychologiczne aspekty dojrzałej młodości. ABC psychologii od podstaw.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/10/41432/596455
Cena netto 3 640,00 zł Cena brutto 3 640,00 zł
Cena netto za godzinę 70,00 zł Cena brutto za godzinę 70,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 52
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-15 Termin zakończenia usługi 2020-07-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-14
Maksymalna liczba uczestników 35
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu TOMCARGO TOMASZ SPANIALSKI
Osoba do kontaktu Tomasz Spanialski Telefon 792123452
E-mail tomasz.spanialski@interia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Głównym celem szkolenia jest podniesienie uczestników na duchu. Przekazie najważniejszych informacji odnośnie wypalenia zawodowego, oraz motywacji do dalszego działania. Cel szkolenia: Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. W procesie kształcenia są podejmowane działania wspomagające rozwój uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie. Szkolenie to koncentruje się w pełni na aspektach praktycznych, nakreślając rozwiązania dostosowane do potrzeb i możliwości kursantów.
Drukuj do PDF