Kategorie usług
 
Menu

Prospecting – nowoczesna sprzedaż – forma zdalna.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/10/52848/596450
Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 1 800,00 zł
Cena netto za godzinę 112,50 zł Cena brutto za godzinę 112,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-14 Termin zakończenia usługi 2020-08-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-13 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-10
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Konsorcjum Naukowo - Edukacyjne Spółka Akcyjna
Osoba do kontaktu Agnieszka Selega Telefon 534083264
E-mail bur@konsorcjum.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie pozwoli uczestnikom nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie stosowania zasad efektywnego prospectingu. Podczas szkolenia Uczestnik zdobywa wiedzę: - co to jest prospecting, - jakie są cele sprzedażowe, rodzaj klientów, - na temat internetu jako narzędzia pozyskiwania nowych klientów, - o sposobach pozyskiwaniu informacji na temat trendów rynkowych i zachowań konsumentów, - na temat warunkowań oraz silnych i słabych stron współczesnych metod pozyskania kontaktów, - o niekonwencjonalnych rozwiązaniach prospectingowych, - o zasadach networkingu. Uczestnik posiada umiejętności w zakresie: - określania planu działań prospectingowych, - dopasowania usługi/produktu do klienta, - segmentacji klienta, - przejmowania klientów od konkurencji, - zarządzania własną sprzedażą, - eliminacji błędów w sprzedaży Uczestnik nabędzie kompetencje w zakresie pozyskiwania klienta poprzez metody efektywnego prospectingu.


Drukuj do PDF