Kategorie usług
 
Menu

Kurs Trenera Biznesu - Akademia Trenerów z Pasją


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/10/10976/596397
Cena netto 6 970,00 zł Cena brutto 8 573,10 zł
Cena netto za godzinę 51,63 zł Cena brutto za godzinę 63,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 135
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-25 Termin zakończenia usługi 2021-02-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-21
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich Joseph Wera
Osoba do kontaktu Joanna Makuch Telefon 664494281
E-mail j.makuch@gaum.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem Kursu Trenera Biznesu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu trenera biznesu lub uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonują ten zawód, poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i praktyczne nauczenie umiejętności niezbędnych w pracy trenera. Po ukończeniu Kursu uczestnik: • umie zdobywać autorytet i zaufanie grupy; • projektuje i prowadzi wystąpienia, spotkania, warsztaty, wykłady i treningi; • wie jak panować i zarządzać grupą, aby szybko się zintegrowała i uczyła; • stanie się mistrzem komunikacji; • bada potrzeby szkoleniowe, aby przygotować program w pełni dostosowany do uczestników; • wykonuje pomiar efektywności szkolenia, aby sprawdzić wyniki swojej pracy i przygotowywać coraz lepsze zajęcia; • projektuje ciekawe i niestandardowe ćwiczenia, aby ludzie wynosili ze szkoleń jak najwięcej umiejętności; • wie jak skutecznie wpływać na zmianę zachowań i postaw uczestników; • wywiera niezauważalny wpływ na uczestników poprzez nowatorskie techniki NLP; • wzbudza zainteresowanie i zaciekawienie słuchaczy; • korzysta z różnych narzędzi wzbogacających formę przekazywania wiedzy i umiejętności; • skutecznie radzi sobie z trudnymi sytuacjami i trudnymi uczestnikami podczas szkolenia; • wie jak panować nad własnym stanem emocjonalnym.


Drukuj do PDF