Kategorie usług
 
Menu

Indywidualny kurs języka angielskiego, poziom B1, Kierunek Kariera, zajęcia zdalne (online)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/10/51479/596305
Cena netto 6 912,00 zł Cena brutto 6 912,00 zł
Cena netto za godzinę 96,00 zł Cena brutto za godzinę 96,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 72
Termin rozpoczęcia usługi 2020-10-01 Termin zakończenia usługi 2021-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-09-01 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-21
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Szkoła Języków Obcych Fabryka Języka K. Skawińska Czarnul, E. Majcherek S.C.
Osoba do kontaktu Edyta Majcherek Telefon 578635511
E-mail biuro@fabrykajezyka.net.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.


Drukuj do PDF