Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat. C, C+E


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/10/11542/595988
Cena netto 4 500,00 zł Cena brutto 4 500,00 zł
Cena netto za godzinę 69,23 zł Cena brutto za godzinę 69,23
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 65
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-22 Termin zakończenia usługi 2020-12-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-22
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkoleń Zawodowych "Diagno-Test" Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grzegorz Ryt Telefon +48 518-549-302
E-mail grzegorz.ryt@diagno-test.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest odpowiednie, efektywne, zgodne z zasadami dydaktyki przygotowanie kursantów do uzyskania uprawnień prawa jazdy kat. C, C+E. Cel szkolenia realizowany jest poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych m.in. z zakresu przepisów ruchu drogowego, ogólnych zasad drogowych, bezpiecznego i ostrożnego poruszania się po drogach krajowych i międzynarodowych. Uczestnicy po zakończeniu kursu powinni posiadać wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu programowego przedmiotowego szkolenia, czyli m.in. definiują zasady drogowe, przepisy prawa, znajomość pojazdu, przygotowanie do jazdy, jazda na placu manewrowym, parkowanie, jazdy w ruchu miejskim oraz poza terenem zabudowanym. Po ukończeniu kursu oraz przystąpieniu kursantów do egzaminów państwowych oraz ich pozytywnym zdaniu kursanci uzyskają uprawnienia prawa jazdy kat. C i C+E pozwalające im na prowadzenie samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony masy całkowitej oraz samochodu ciężarowego z naczepą lub przyczepą. Przedmiotowy kurs przygotowuje do samodzielnego poruszania się po drogach samochodem ciężarowym powyżej 3,5 tony masy całkowitej oraz samochodu ciężarowego z naczepą lub przyczepą. Ponadto ukończenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E" przyczyni się do uzyskania kompetencji społecznych jakimi jest wzrost samodzielności kursanta, samokształcenie się osoby uczestniczącej w szkoleniu, opanowanie umiejętności pozwalających generować pożądane efekty w relacjach interpersonalnych oraz rozwinięcie w toku uczenia się zdolności kształtowania własnego rozwoju, a także zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.


Drukuj do PDF