Kategorie usług
 
Menu

ITIL®4 Foundation Express – szkolenie akredytowane z egzaminem


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/10/7223/595986
Cena netto 1 990,00 zł Cena brutto 2 447,70 zł
Cena netto za godzinę 142,14 zł Cena brutto za godzinę 174,84
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2020-11-09 Termin zakończenia usługi 2020-11-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-11-02
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Progress Project Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Aleksandra Walkiewicz Telefon 502000504
E-mail aleksandra.walkiewicz@progressproject.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada wiedzę dotyczącą kluczowych koncepcji zarządzania usługami w ramach biblioteki ITIL, wie w jaki sposób pryncypia ITIL mogą pomóc organizacji przyjąć i dostosować rekomendacje ITIL w zakresie zarządzania usługami, zna Czterwy Wymiary zarządzania usługami zgodnie z ITIL, rozumie cel i komponenty Systemu Wartości Usług, działania Łańcucha Wartości Usług oraz ich wzajemne relacje, zna kluczowe pojęcia ustawicznego doskonalenia praktyki ITIL i sposób, w jaki wspierają one działania Łańcucha Wartości Usług. Ponadto uczestnik zdobędzie takie umiejętności jak: umiejętność odnalezienia się w pracy Service Desk na różnych stanowiskach,umiejętność ciągłego doskonalenia procesów zarządzania usługami IT,umiejętność używania modelu procesowego, który wpływa na przekształcenie organizacji IT w dobrze zarządzaną jednostkę, umiejętność pracy w określonej roli w zespole IT. Uczestnik zdobędzie również kompetencje społeczne tj.: umiejętność dążenia do celu, skuteczna komunikacja w zespołach IT, poprawa zdolności komunikacyjnych, osiąganie sukcesu prowadzonych projektów.


Drukuj do PDF