Kategorie usług
 
Menu

Zintegrowane zarządzanie jakością oraz środowiskiem pracy w przedsiębiorstwie świadczącym usługi hotelowo - konferencyjne, w tym praktyczna implementacja środków i narzędzi dekontaminacyjnych w dobie pandemii źródłem wzmocnienia jego konkurencyjności oraz przewagi rynkowej.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/10/5246/595971
Cena netto 5 850,00 zł Cena brutto 5 850,00 zł
Cena netto za godzinę 243,75 zł Cena brutto za godzinę 243,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-22 Termin zakończenia usługi 2020-09-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-15 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-18
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Everest Consulting & Szkolenia Marcin Kotas
Osoba do kontaktu Marcin Kotas Telefon +48 500582587
E-mail marcinkotas@everest.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest zwiększenie kompetencji kadry pracowniczej przedsiębiorstwa świadczącego usługi hotelowo - konferencyjne zaangażowanej bezpośrednio w proces ich realizacji, bez względu na rodzaj oraz charakter zajmowanego stanowiska pracy i jej wyposażenie w wiedzę, a przede wszystkim zaś praktyczne umiejętności w zakresie: wdrożenia oraz praktycznego stosowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ), praktycznego zarządzania i wykonywania czynności pracowniczych w obiekcie hotelowo- konferencyjnym oraz praktycznej implementacji środków i narzędzi dekontaminacyjnych w dobie pandemii. W wyniku uczestnictwa w szkoleniu osoby biorące w nim udział poznają i zrozumieją znaczenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w reprezentowanym przez siebie przedsiębiorstwie, poznają i zrozumieją rolę kierownictwa oraz rolę pełnomocnika ds. ZSZ działających w reprezentowanym przez siebie przedsiębiorstwie, poznają i zrozumieją zasady i definicje systemów zarządzania zgodnych z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 oraz najważniejsze zawarte w tych normach wymagania, poznają zasady opracowania i nadzorowania dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania w przedsiębiorstwie świadczącym usługi hotelowo-konferencyjne oraz praktyczne zasady zarządzania i wykonywania czynności pracowniczych w obiekcie hotelowo-konferencyjnym, a także podstawowe zasady procesu dekontaminacji - mycia, dezynfekcji i sterylizacji, rodzaje sprzętu i wyrobów medycznych możliwych do zastosowania w procesie dekontaminacji - mycia, dezynfekcji i sterylizacji, elementarne zasady higieny w obiekcie hotelowo-konferencyjnym, jak też normy i procedury obowiązujące podczas procesu dekontaminacji - mycia, dezynfekcji i sterylizacji. Dzięki udziałowi w szkoleniu osoby biorące w nim udział będą potrafiły zinterpretować i zastosować najważniejsze wymagania zawarte w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 w reprezentowanym przez siebie przedsiębiorstwie, umiały zaplanować i nadzorować działania systemowe w swoim środowisku pracy tak, aby dostarczały korzyści dla reprezentowanego przez siebie przedsiębiorstwa, umiały utworzyć i nadzorować dokumentację ZSZ w zakresie adekwatnym do swojego stanowiska pracy, umiały planować i realizować działania doskonalące w kontekście ZSZ, oraz w sposób efektywny wykonywać czynności pracownicze w zakresie adekwatnym do swojego stanowiska pracy, a także przeprowadzić proces dekontaminacji - mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich środków i urządzeń, a następnie go odpowiednio udokumentować. Będą też potrafiły przeprowadzić odpowiednią higienę rąk oraz w sposób bezpieczny postępować z odpadami w przedsiębiorstwie hotelowo-konferencyjnym. Uczestniczki/Uczestnicy szkolenia nabędą również kompetencje społeczne, takie jak umiejętność rozstrzygania dylematów związanych z wykonywanym zawodem, umiejętność współpracy w zespole, umiejętność odpowiedniego zarządzania czasem oraz cierpliwość i wytrwałe dążenie do zamierzonego celu. Rozwiną też swoje umiejętności w zakresie samokształcenia się, wyrabiając przy tym u siebie nawyk systematycznego poszerzania swojej wiedzy branżowej.


Drukuj do PDF