Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawa jazdy kat D i Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej Uzupełniającej kat D


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/09/10244/595775
Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł
Cena netto za godzinę 65,79 zł Cena brutto za godzinę 65,79
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 76
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-05 Termin zakończenia usługi 2020-11-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-20 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-30
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Prawo jazdy kat. D
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek
Osoba do kontaktu Jakub Stanisławski Telefon 655758531
E-mail j.stanislawski@atcgrupa.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji lub uzupełnienie już posiadanych kwalifikacji zawodowych kierowcy o uprawnienia do kierowania autobusem. Kurs uporządkowuje, podnosi wiedzę z zakresu praktycznych i teoretycznych umiejętności potrzebnych do zdania egzaminu na prawo jazdy kat. D. Celem jest uzyskanie przez kursanta umiejętności do kierowania autobusem, zespołem pojazdów złożonych z autobusu oraz przyczepy lekkiej.


Drukuj do PDF