Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat. D (dla osób posiadających kat. C)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/09/7167/595708
Cena netto 3 530,00 zł Cena brutto 3 530,00 zł
Cena netto za godzinę 88,25 zł Cena brutto za godzinę 88,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 40
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-03 Termin zakończenia usługi 2020-09-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-20 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-24
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Prawo jazdy kat. D i egzamin realizowany na podstawie przepisów ustawy z dn. 5.01.2011 o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 poz. 341)
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starosta Powiatowy
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Doskonalenia Zawodowego STANISŁAW PATEREK
Osoba do kontaktu Sylwia Kolenda Telefon +48 668548077
E-mail sylwia.kolenda@odzpaterek.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Usługa pozwoli uczestnikowi na zdobycie umiejętności w ramach kategorii D prawa jazdy. Możliwość zapisania się na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Po zdanym egzaminie będzie uprawniać do kierowania autobusem.


Drukuj do PDF