Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy Kat.A


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/09/14190/595450
Cena netto 1 700,00 zł Cena brutto 1 700,00 zł
Cena netto za godzinę 34,00 zł Cena brutto za godzinę 34,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 50
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-19 Termin zakończenia usługi 2020-09-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-13 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-13
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs dla osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym:PRAWO JAZDY KAT A
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców Tadeusz Wawrzyniak
Osoba do kontaktu Alina Koch Telefon +48 537013977
E-mail alina.koch@o2.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
CELEM SZKOLENIA JEST PRYGOTOWANIE UCZESTNIKA DO BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH PUBLICZNYCH MOTOCYKLEM. PO UKOŃCZONYM SZKOLENIU UCZESTNIK POSIADA WIEDZĘ Z ZAKRESU: PIERWSZEJ POMOCY, PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO, POJĘĆ DOTYCZĄCYCH STANU TECHNICZNEGO. UMIE: WYKONAĆ MANEWRY NA PLACU, PORUSZAĆ SIĘ W RUCHU DROGOWYM, WYKONAĆ OBSŁUGĘ POJAZDU. OSOBA SZKOLONA PO UKOŃCZONYM KURSIE MA ŚWIADOMOŚĆ ZNACZENIA ODPOWIEDNIEGO UBIORU I ŚRODKÓW OCHRONY (KASK, RĘKAWICE)DLA BEZPIECZEŃSTWA, ZWIĘKSZA SIĘ POZIOM CHĘCI SAMOKSZTAŁCENIA ORAZ KSZTAŁTOWANIA POSTAW MAJĄCYCH WPŁYW NA OGÓLNIE POJĘTE BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM.


Drukuj do PDF