Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat. D po B. wraz z badaniami, cateringiem oraz egzaminem państwowym


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/08/41212/595096
Cena netto 6 200,00 zł Cena brutto 6 200,00 zł
Cena netto za godzinę 77,50 zł Cena brutto za godzinę 77,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-31 Termin zakończenia usługi 2021-07-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-08 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-30
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Prawo jazdy kat. D
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WORD Przemyśl/Rzeszów
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
WORD Przemyśl/Rzeszów
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Owiga Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grzegorz Augustyn Telefon 724611008
E-mail owiga@coach.rzeszow.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Nabycie uprawnień do kierowania pojazdami kat. D


Drukuj do PDF