Kategorie usług
 
Menu

Blokady regionalne w obrębie kończyny górnej i dolnej - kurs dla lekarzy anestezjologów z wykorzystaniem nieutrwalonych preparatów anatomicznych


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/08/28116/594872
Cena netto 2 860,00 zł Cena brutto 2 860,00 zł
Cena netto za godzinę 204,29 zł Cena brutto za godzinę 204,29
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2020-11-27 Termin zakończenia usługi 2020-11-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-08 Termin zakończenia rekrutacji 2020-11-26
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Kategorie dodatkowe KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny kursy praktyczne z wykorzystaniem nieutrwalonych preparatów ludzkich z zakresu anestezjologii, chirurgii i stomatologii na obszarze Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu POZNAŃ LAB Instytut Medycyny Praktycznej Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Weronika Napierała Telefon 787536888
E-mail rejestracja@poznanlab.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest przygotowanie oraz udoskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie zastosowania blokad regionalnych w obrębie szyi, kończyny górnej oraz dolnej. Wiedza: uczestnik będzie potrafił scharakteryzować anatomię splotu ramiennego, rozróżnić blokady w obrębie szyi, kończyny górnej oraz kończyny dolnej.  Umiejętności: uczestnik nabył oraz udoskonalił umiejętności praktyczne w zakresie blokady splotu ramiennego z  dostępu pomiędzy mięśniami pochyłymi, blokady splotu ramiennego z dostępu nadobojczykowego oraz blokady splotu ramiennego z dostępu podobojczykowyego.  Kompetencje: każdy uczestnik zwiększył swoje kompetencje dotyczące zastosowania blokad regionalnych w obrębie kończyny górnej i dolnej planowanych zabiegów,  a także podniósł swoją świadomość dotyczącą możliwych powikłań podczas operacji. 


Drukuj do PDF