Kategorie usług
 
Menu

Prawo Jazdy kat. CE wraz z egzaminami oraz Operator koparko-ładowarki kl. III (wszystkie typy) Wraz z egzaminem


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/08/46434/594857
Cena netto 4 700,00 zł Cena brutto 4 700,00 zł
Cena netto za godzinę 29,56 zł Cena brutto za godzinę 29,56
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 159
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-20 Termin zakończenia usługi 2020-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-09 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-30
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny prawo jazdy kategorii - C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5.01.2011 r. o kierującymi pojazdami; Ustawa z dnia 6.09.2001r o transporcie drogowym( wraz z aktami wykonawczymi i późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra z dnia 1.04.2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Po ukończonym kursie i zaliczeniu egzaminu na Operatora Koparkoładowarki uzyskuje się Uprawnienia na Operatora Koparkoładowarki
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WORD w Krośnie/ Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starosta Powiatu/ Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW I OPERATORÓW LESKO Jan Rębiasz
Osoba do kontaktu Jan Rębiasz Telefon 601945021
E-mail marzenarebiasz@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do kierowania pojazdami ciężarowymi z przyczepą, , naczepą Uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych przy pracy i obsłudze koparko-ładowarki


Drukuj do PDF