Kategorie usług
 
Menu

Podstawy implantologii


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/08/19973/594855
Cena netto 3 450,00 zł Cena brutto 3 450,00 zł
Cena netto za godzinę 215,63 zł Cena brutto za godzinę 215,63
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-17 Termin zakończenia usługi 2020-09-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-08 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-18
Maksymalna liczba uczestników 14
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie obejmującym: stomatologia, anatomia twarzoczaszki, protetyka na implantach, augmentacja kości, podstawy i propedeutyka implantologii, chirurgia stomatologiczna, gospodarowanie tkankami miękkimi, zarządzanie gabinetem-kliniką, organizacja zabiegu implantologicznego, medycyna estetyczna, medycyna regeneracyjna, piezochirurgia, laseroterapia, powikłania okołoimplantologiczne, estetyka w implantologii, technologia cyfrowa, okluzja
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Dental Skills Institute Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Katarzyna Siemieniuk Telefon +48 22 338 70 70
E-mail biuro@dsi-edu.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia z podstaw implantologii jest przygotowanie lekarza dentysty do samodzielnego przeprowadzania zabiegów implantacji stomatologicznej oraz wszelkich działań związanych z przygotowaniem, zaplanowaniem, przeprowadzeniem i dalszym prowadzeniem leczenia implantoprotetycznego jak również zabiegów okołoimplantacyjnych. Po zakończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu: , • przygotowania jamy ustnej do leczenia, •wymagań dotyczących tkanek, aby zachować stabilność wokół implantów, • przeciwwskazań do zabiegu, • implantów, systemów implantacyjnych i instrumentarium, • protokołów implantacji, •przeprowadzenia zabiegu, • materiałów szewnych i szwów chirurgicznych, • narzędzi, sprzętów i wyposażenia potrzebnego do przeprowadzenia zabiegów, • przygotowania gabinetu i zespołu do zabiegu implantacji, • komunikacji z pacjentem na temat leczenia, • dokumentacji Ukończenie usługi prowadzi do nabycia kompetencji.


Drukuj do PDF