Kategorie usług
 
Menu

System Zarządzania Jakością w oparciu o standard PN-EN ISO 9001:2015. Praktyczne aspekty doskonalenia systemu zarządzania w organizacji; Sposoby dokumentowania.Warsztaty szkoleniowe


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/08/7675/594834
Cena netto 3 200,00 zł Cena brutto 3 936,00 zł
Cena netto za godzinę 200,00 zł Cena brutto za godzinę 246,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-10-05 Termin zakończenia usługi 2020-10-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-08 Termin zakończenia rekrutacji 2020-10-05
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Małgorzata Hajduk Telefon 32 704 01 00
E-mail biuro@zetom.eu
Cel usługi
Cel edukacyjny
Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie WIEDZĘ na temat systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO 9001:2015 w firmie, pozna zasady wynikające ze stosowania wyżej wymienionej normy. Podczas szkolenia uczestnik zapozna się z praktycznymi aspektami doskonalenia systemu zarządzania w organizacji, nauczy się określać kontekst organizacji oraz ryzyka i szansy. Pozna sposoby dokumentowania systemu zarządzania jakością według PN -EN ISO 9001:2015. Ponadto uczestnik uzyska UMIEJĘTNOŚCI związane z pracą według zasad normy PN-EN ISO 9001:2015, będzie potrafił zastosować wymagania normy w praktyce, ocenić zgodność zastosowań wymagań normy w organizacji pod kątem jej przydatności oraz skuteczności. Uczestnik pozna rolę Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz zrozumie potrzebę pracy według Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001-2015.Uczestnik pozna rolę Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015, pozna rolę audytora , cel audytów wewnętrznych oraz zrozumie potrzebę pracy według Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001-2015. Dodatkowo uzyska UMIEJĘTNOŚCI samokształcenia się ,zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz prawidłowe identyfikowanie i rozstrzyganie dylematów związanych z wykonywaniem zawodu. W trakcie uczenia się uzyska KOMPETENCJE SPOŁECZNE - zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym.


Drukuj do PDF