Kategorie usług
 
Menu

Akademia Menedżera, pięciodniowe szkolenie zakończone certyfikatem


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/08/10940/594489
Cena netto 4 250,00 zł Cena brutto 5 227,50 zł
Cena netto za godzinę 121,43 zł Cena brutto za godzinę 149,36
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 35
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-24 Termin zakończenia usługi 2020-08-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-08 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-21
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp. k.
Osoba do kontaktu Sylwia Kacprzak Telefon +48 508018327
E-mail sylwia.kacprzak@pl.ey.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie kompetencji menedżerskich: motywowania pracowników oraz delegowania zadań i uprawnień. Cel ten realizowany jest na poziomie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych: • W obrębie wiedzy cel ten będzie zrealizowany poprzez uzyskanie wiedzy z zakresu motywowania pracowników (teoria motywowania, sposoby motywowania, tworzenie systemów motywacyjnych) oraz wiedzy z zakresu delegowania zadań i uprawnień (zna czynniki wpływające na złożoność zadań, wie jakie ma znaczenie delegowanie uprawnień dla procesu) • W obrębie umiejętności cel ten będzie realizowany poprzez nabycie umiejętności motywowania pracowników (dopasowanie metod motywacji, stworzenie systemu motywacji, przewidywanie zachowań pracowników), a także umiejętność delegowania zadań i uprawnień (uczestnik umie ocenić czas niezbędny do wykonania zadania, umie prowadzić prawidłową komunikację z podwładnymi, a także umie przekazywać dane zadania) • W obrębie postawy szkolenie będzie motywowało uczestnika do wychodzenia poza schematy postępowania, między innymi poprzez wykorzystanie poznanych wcześniej narzędzi. Uczestnik szkolenia charakteryzuje się postawą otwartości: jasno komunikuje oczekiwania względem pracowników oraz docenia ich wkład pracy. Buduje atmosferę zaufania i zachęca pracowników do podejmowania inicjatywy. Szkolenie pozwala na zdobycie następujących kompetencji managerskich: - delegowanie zadań i uprawnień - motywowanie pracowników.


Drukuj do PDF