Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy Kat C i CE z egzaminem państwowym


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/07/41465/594475
Cena netto 4 770,00 zł Cena brutto 4 770,00 zł
Cena netto za godzinę 70,15 zł Cena brutto za godzinę 70,15
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 68
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-31 Termin zakończenia usługi 2020-11-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-31
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Prawo jazdy Kat B , BE , C , CE , D
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
egzamin państwowy w Word i po wyniku pozytywnym wydanie dokumentu przez odpowiednia jednostkę
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WORD
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starosta Powiatu / Prezydent miasta
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW AUTO SZKOŁA "TURBO" MONIKA KOZŁOWSKA
Osoba do kontaktu Michał Kozłowski Telefon +48 501 450 402
E-mail autoszkolaturbo@gmail.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Podwyższenie kompetencji zawodowych i społecznych
Cel edukacyjny
zdobycie uprawnień prawo jazdy Kat C i CE


Drukuj do PDF