Kategorie usług
 
Menu

Prawo Jazdy Kat. C z egzaminem państwowym


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/07/50963/594457
Cena netto 2 700,00 zł Cena brutto 2 700,00 zł
Cena netto za godzinę 54,00 zł Cena brutto za godzinę 54,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 50
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-16 Termin zakończenia usługi 2020-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-08 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-16
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny AM,A1,A2,A,B,BE,C,CE,T
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Po zakończeniu szkolenia i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminów państwowych, uczestnik uzyska prawo jazdy wydane przez właściwego Prezydenta/Starostę.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WORD Jelenia Góra
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
WORD Jelenia Góra
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców ELKA Piotr Bujak
Osoba do kontaktu Piotr Bujak Telefon +48 601858651
E-mail piotrbujak@op.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
|Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego oraz przygotowanie do egzaminu państwowego z prawa jazdy kat. C. Poprzez opanowanie: Przepisów ruchu drogowego, Techniki kierowania pojazdem, Zarysu budowy pojazdów i Zasady obsługi technicznej, Zachowania na miejscu wypadku i przepisów dotyczących wykonania transportu drogowego, Ocen zagrożeń związanych z wykonywanym zawodem, w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska.


Drukuj do PDF