Kategorie usług
 
Menu

DOZWOLONY UŻYTEK UTWORÓW W DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ, KULTURALNEJ, OŚWIATOWEJ, NAUKOWEJ, MARKETINGOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM INTERNETU


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/07/10913/594454
Cena netto 790,00 zł Cena brutto 971,70 zł
Cena netto za godzinę 158,00 zł Cena brutto za godzinę 194,34
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 5
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-20 Termin zakończenia usługi 2020-08-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-19
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Iwona Nowosielska Telefon
E-mail i.nowosielska@cpi.com.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Zadaniem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z istniejącymi na gruncie przepisów prawa autorskiego możliwościami w zakresie eksploatacji utworów bez konieczności uzyskania zezwolenia osób do nich uprawnionych, w tym przybliżenie idei instytucji dozwolonego użytku oraz zaprezentowanie jego najbardziej użytecznych typów z praktycznymi odniesieniami. W ramach szkolenia zostaną omówione warunki, jakie użytkownik musi spełnić, by móc skorzystać z dobrodziejstw tej instytucji, a których nieprzestrzeganie może skutkować naruszeniem praw autorskich ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami prawnymi. Zakresem tematyki szkolenia jest objęty szeroki branżowo zakres zastosowań dozwolonego użytku utworów, wobec czego szkolenie dedykowane jest obszernemu kręgowi potencjalnych odbiorców.


Drukuj do PDF