Kategorie usług
 
Menu

Kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej do kategorii C


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/07/7149/594404
Cena netto 2 700,00 zł Cena brutto 2 700,00 zł
Cena netto za godzinę 19,42 zł Cena brutto za godzinę 19,42
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 139
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-03 Termin zakończenia usługi 2020-11-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-02
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski
Osoba do kontaktu Sandra Michalska Telefon 91 812 15 15
E-mail sandra.michalska@igielski.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest przygotowanie do odbycia egzaminu państwowego przed Komisją Wojewody na KWP/KW w celu uzyskania kodu UE95.


Drukuj do PDF