Kategorie usług
 
Menu

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszona wraz z ładunkiem plus opłata za pierwszy egzamin UDT Kierunek Kariera Zawodowa woj. małopolskie


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/07/15251/594376
Cena netto 1 005,00 zł Cena brutto 1 005,00 zł
Cena netto za godzinę 15,00 zł Cena brutto za godzinę 15,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 67
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-20 Termin zakończenia usługi 2020-08-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-17
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Szkolenie w zakresie prawa jazdy kategori C, C+E, C1, C1+E oraz D, D+E, D1, D1+E
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Uzyskanie kwalifikacji przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Ośrodek Szkolenia Kierowców PRAWKO
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Urząd Dozoru Technicznego w Tarnowie
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców "PRAWKO" Chmura Dorota
Osoba do kontaktu Paweł Chmura Telefon 660512970
E-mail prawko@vp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestnika wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu bezpiecznej obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem oraz przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po ukończeniu kursu Uczestnik będzie dysponował wiedzą z zakresu wiedzy o dozorze technicznym, urządzeniach transportu bliskiego, budowie wózka, czynności stosowanych przed - w trakcie - po zakończeniu pracy, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, BHP. Na kursie Operator zdobędzie umiejętności obsługi i prowadzenia wózków jezdniowych oraz obsługi i wymiany butli gazowej. Osoba uczestnicząca w kursie nabywa kompetencje komunikowania się ze współpracownikami oraz przełożonymi, przestrzega zasad kultury osobistej oraz etyki zawodowej, potrafi zorganizować własne stanowisko pracy oraz radzić sobie z pracą, z presją czasu i stresem, jest odpowiedzialna za podjęte działania.


Drukuj do PDF