Kategorie usług
 
Menu

Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych - montaż i demontaż oraz Operator koparkoładowarki wszystkie klasa III


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/07/32281/594261
Cena netto 2 975,00 zł Cena brutto 2 975,00 zł
Cena netto za godzinę 25,00 zł Cena brutto za godzinę 25,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 119
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-13 Termin zakończenia usługi 2020-07-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-10
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Tak, na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Tak, przez komisję egzaminacyjną z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Labor Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Kamila Wolańska Telefon 508833300
E-mail wolanska.kamila96@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
wiedzy: - budowa oraz zasada pracy poszczególnych zespołów i układów w maszynach określonej specjalności, - przepisy bhp dotyczące eksploatacji maszyn, - technikę bezpiecznej i ekonomicznej pracy - przepisy bhp na stanowisku pracy - przepisy dotyczące odpowiedzialności za nieprzestrzeganie porządku i dyscypliny pracy - przyczyny wstrzymania pracy, wydawania decyzji o wstrzymaniu pracy umiejętności: - Bezpieczne, efektywne i dobre jakościowo wykonywanie zadań produkcyjnych - racjonalna eksploastacja techniczna maszyn jw. w pracy produkcyjnej i codziennej obsłudze - współpracy z innymi rodzajami maszyn - współpracy z zespołem ludzkim kompetencji społecznych: - Praca maszynami różnych rodzajów i typów w ramach określonej specjalności - koordynowanie pracy maszyn jw. z maszynami współpracującymi - organizowanie pracy ww. maszyn w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych - kontrolowanie jakości wykonywanych prac zgodnie z obowiązującymi procedurami - czynne uczestniczenie przy wykonywaniu przeglądów i napraw ww. maszyn
Drukuj do PDF