Kategorie usług
 
Menu

Operator podestów ruchomych przejezdnych


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/07/32281/594249
Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 200,00 zł
Cena netto za godzinę 40,00 zł Cena brutto za godzinę 40,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 30
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-20 Termin zakończenia usługi 2020-07-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-10
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Tak, na podstawie uzgodnionych programów szkoleń zgodnie z art. 37 pkt 14 ustawy o dozorze technicznym ( Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321),
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Tak, przez komisję egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego,
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Urząd Dozoru Technicznego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Urząd Dozoru Technicznego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Labor Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Kamila Wolańska Telefon 508833300
E-mail wolanska.kamila96@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
wiedzy: - budowa oraz zasada pracy poszczególnych zespołów i układów w maszynach określonej specjalności, - przepisy bhp dotyczące eksploatacji maszyn, - technikę bezpiecznej i ekonomicznej pracy - przepisy bhp na stanowisku pracy - przepisy dotyczące odpowiedzialności za nieprzestrzeganie porządku i dyscypliny pracy - przyczyny wstrzymania pracy, wydawania decyzji o wstrzymaniu pracy umiejętności: - Bezpieczne, efektywne i dobre jakościowo wykonywanie zadań produkcyjnych - racjonalna eksploastacja techniczna maszyn jw. w pracy produkcyjnej i codziennej obsłudze - współpracy z innymi rodzajami maszyn - współpracy z zespołem ludzkim kompetencji społecznych: - Praca maszynami różnych rodzajów i typów w ramach określonej specjalności - koordynowanie pracy maszyn jw. z maszynami współpracującymi - organizowanie pracy ww. maszyn w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych - kontrolowanie jakości wykonywanych prac zgodnie z obowiązującymi procedurami - czynne uczestniczenie przy wykonywaniu przeglądów i napraw ww. maszyn
Drukuj do PDF