Kategorie usług
 
Menu

PROAKTYWNA SPRZEDAŻ TELEFONICZNA PRODUKTÓW I USŁUG. Szkolenie w wersji ONLINE


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/07/6568/594229
Cena netto 650,00 zł Cena brutto 650,00 zł
Cena netto za godzinę 81,25 zł Cena brutto za godzinę 81,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-11 Termin zakończenia usługi 2020-09-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-10
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Grupa Szkoleniowa SOLBERG Marzena Mrukwa
Osoba do kontaktu Marzena Mrukwa Telefon +48 33 300 31 45
E-mail biuro@solberg-szkolenia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego, specjalisty ds. sprzedaży, specjalisty ds.obsługi Klienta, doradcy Klienta i innych zawodów związanych ze sprzedażą i obsługą Klienta lub uzupełnienie wiedzy osób, które już takie funkcje sprawują poprzez przekazanie informacji dotyczących zasad i umiejętności skutecznej sprzedaży i obsługi Klienta. Po szkoleniu uczestnik - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu sprzedaży telefonicznej, prezentowania produktów i usług - umie określić typologię klienta i dostosować do niego wybraną strategię sprzedaży, potrafi skutecznie radzić sobie z obiekcjami klientów, potrafi umiejętnie ułożyć i prowadzić prezentację handlową oraz finalizować transakcje, umie zadawać trafne pytania sprzedażowe - ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej i budowania relacji z Klientem oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu


Drukuj do PDF