Kategorie usług
 
Menu

Kurs Prawa jazdy łączony kat.C i C+E ROZSZERZONY Kierunek Kariera Zawodowa


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/07/21948/594228
Cena netto 5 040,00 zł Cena brutto 5 040,00 zł
Cena netto za godzinę 45,00 zł Cena brutto za godzinę 45,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 112
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-13 Termin zakończenia usługi 2020-11-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-12
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny KURSY PRAWA JAZDY KATEGORII: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C, CE, D
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu MAŁOPOLSKIE CENTRUM SZKOLENIA KIEROWCÓW "FUKS" KRZYSZTOF GROŃ
Osoba do kontaktu KRZYSZTOF GROŃ Telefon 604489835
E-mail kgr.paulus@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii C i CE. Przygotowanie do egzaminu państwowego. Zdobycie przez uczestnika niezbędnej wiedzy i umiejętności do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym pojazdami kategorii C i CE. Po ukończonym szkoleniu uczestnik: * ma uporządkowaną wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego * zna znaki drogowe i potrafi się do nich stosować podczas prowadzenia samochodu ciężarowego zarówno z naczepą, jak i bez * zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach * zna budowę samochodu ciężarowego i potrafi wykonać czynności kontrolno-obsługowe * potrafi sprzęgać i rozprzęgać przyczepę z pojazdem silnikowym * potrafi obsługiwać tachograf * ma umiejętność samokształcenia się w zakresie przepisów drogowych, rozumie znaczenie komunikacji z innymi uczestnikami ruchu drogowego Kurs prawa jazdy kat. C i C+E Kierunek Kariera Zawodowa


Drukuj do PDF