Kategorie usług
 
Menu

Kurs na wózek z egzaminem


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/07/10244/594213
Cena netto 900,00 zł Cena brutto 900,00 zł
Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 50,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 18
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-22 Termin zakończenia usługi 2020-12-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-18
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Atc s.c.
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
UDT POZNAŃ
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek
Osoba do kontaktu Marta Szymczak Telefon 61 665 88 35
E-mail m.szymczak@atcgrupa.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do obsługi urządzeń transportu bliskiego. Uczestnik po kursie będzie : - wiedział jak zbudowana jest dana maszyna - wszystko o UDT ( Urząd Dozoru Technicznego) - znał przepisy BHP - potrafił samodzielnie obsługiwać daną maszynę, - nauczy się jak zachowywać się w sytuacji zagrożenia. Uczestnik nabędzie kwalifikację uprawniające go do obsługi urządzeń transportu bliskiego na maszynę na którą się szkoli.


Drukuj do PDF