Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat. D po B / Kierunek Kariera Zawodowa / MBON Plus - Kurs indywidualny


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/07/22354/594142
Cena netto 5 040,00 zł Cena brutto 5 040,00 zł
Cena netto za godzinę 45,00 zł Cena brutto za godzinę 45,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 112
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-17 Termin zakończenia usługi 2020-11-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-15
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Kurs prawa jazdy kat D
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Bezstresowe Szkolenie Kierowców Marta Zabiegaj, Rafał Zabiegaj LUZ s.c
Osoba do kontaktu Marta Zabiegaj Telefon +48501421996
E-mail biuro@luz.krakow.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na podejście do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. D Autobusu. Podczas trwania kursu uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu: przygotowania i obsługi autobusu do jazdy, budowy i eksploatacji autobusu, przepisów ruchu drogowego, zasad bezpiecznego przewozu osób, przepisów dotyczących transportu osób na liniach miejskich i turystycznych w kraju i na trasach międzynarodowych, czasu pracy kierowców, odpowiedzialności kierowcy zawodowego, wiedzę dot. prawidłowego reagowania w przypadku awarii oraz udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. W trakcie kursu uczestnik kursu nabędzie umiejętności: prowadzenia autobusu w ruchu drogowym oraz podczas różnego rodzaju manewrów, opanuje czynności kontrolno - obsługowe pojazdu, umiejętność prawidłowego reagowania i udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. Ukończenie szkolenie przyczyni się do podniesienia kompetencji społecznych w zakresie: kultury jazdy, prawidłowego zachowania się w różnych sytuacjach związanych z prowadzeniem autobusu, wzrost atrakcyjności i przydatności na rynku pracy, zdolność kształtowania własnego rozwoju, uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym, osiągnięcie wyznaczonego celu poprzez zakończony kurs, który daje możliwość podejścia do egzaminów państwowych.


Drukuj do PDF