Kategorie usług
 
Menu

Wymagania i regulacje prawne zgodne z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/06/25098/593882
Cena netto 1 000,00 zł Cena brutto 1 000,00 zł
Cena netto za godzinę 125,00 zł Cena brutto za godzinę 125,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-21 Termin zakończenia usługi 2020-07-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-06 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-20
Maksymalna liczba uczestników 7
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AGROFINANSE CENTRUM POZYSKIWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH BOGUMIŁ SMOLIŃSKI
Osoba do kontaktu Igor Smoliński Telefon 501040283
E-mail agrofinansecpfe@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie zmian w przepisach prawnych wynikających z wprowadzenia Rozporządzenia dotyczącego Regulacji o Ochronie Danych Osobowych. Szkolenie pozwoli przygotować każde przedsiębiorstwo do przetwarzania, gromadzenia oraz przechowywania danych osobowych i uniknięcia kar z tym związanych. Po szkoleniu uczestnik nabędzie wiedzę, jak samodzielnie wdrożyć system ochrony danych osobowych w swoim przedsiębiorstwie. Uczestnik pozna pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych, nabędzie wiedzę w zakresie regulacji prawnych wynikających z wprowadzenia RODO, pozna prawa podmiotów, których dane dotyczą, pozna zasady przetwarzania, gromadzenia oraz przechowywania danych osobowych zgodnie z regulacjami, pozna zasady powierzania przetwarzanych danych osobowych, pozna procedury wprowadzenia systemu ochrony danych osobowych, pozna zasady prowadzenia dokumentacji przetwarzanych danych osobowych, pozna zasady ochrony oraz bezpieczeństwa danych osobowych, będzie potrafił dokonać analizy ryzyka oraz ocenić skutki przetwarzania danych osobowych, pozna konsekwencje związane z naruszeniem ochrony danych osobowych, pozna zasady nadzoru oraz kontroli, nabędzie wiedzę o odpowiedzialności i przysługujących karach za naruszenia, pozna przyczyny utraty danych osobowych, zapozna się z praktycznymi sposobami zabezpieczenia przed utratą danych osobowych. Uczestnik będzie posiadał umiejętności samokształcenia, pozna zasady komunikacji interpersonalnej w zespole oraz będzie potrafił prawidłowo identyfikować, zapobiegać oraz rozstrzygać dylematy wynikające z obowiązków zawodowych.
Drukuj do PDF