Kategorie usług
 
Menu

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC z egzaminem czeladniczym


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/06/39178/593731
Cena netto 2 800,00 zł Cena brutto 2 800,00 zł
Cena netto za godzinę 35,00 zł Cena brutto za godzinę 35,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-11 Termin zakończenia usługi 2020-08-09
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-11
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Po ukończonym egzaminie zewnętrznym kursant otrzyma świadectwo czeladnicze wydane przez Izbę Rzemieśniczą
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Izba Rzemieśnicza
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Stowarzyszenie "Centrum Szkolenia Zawodowego"
Osoba do kontaktu Wioleta Sypień Telefon 506 741 023
E-mail csz.jaslo@op.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności teoretycznych i praktycznych z zakresu wykorzystania rysunku technicznego, dokumentacji technicznej, posługiwania się narzędziami kontrolno -pomiarowymi, praktycznej obsługi obrabiarek CNC.


Drukuj do PDF