Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Problem Solving: rozwiązywanie problemów w Lean - aktywne 2-dniowe szkolenie online (forma zdalna)


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/06/9472/593466
Cena netto 1 040,00 zł Cena brutto 1 279,20 zł
Cena netto za godzinę 104,00 zł Cena brutto za godzinę 127,92
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 10
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-30 Termin zakończenia usługi 2020-07-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-06 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-30
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Circinus Training Center Adam Pluciński
Osoba do kontaktu Dominik Marczewski Telefon 535 404 303
E-mail dominik.marczewski@circinus.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik na poziomie WIEDZY: - Pozna skuteczne metody rozwiązywania problemu (Problem Solving), - Pozna pełną analizę przyczyn źródłowych problemu i generowania skutecznych rozwiązań, - Nauczy się praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów w oparciu o stosowane metodologie i dobre praktyki, - Nauczy się definiowania faz i optymalizacji procesu rozwiązywania problemów. UMIEJĘTNOŚCI: - Będzie potrafił identyfikować przyczyny źródłowe problemu, - Będzie potrafił stosować narzędzia poznane na szkoleniu, wspomagające rozwiązywanie problemu - Będzie potrafił wprowadzać działania korygujące i zapobiegawcze, - Będzie potrafił wykorzystać technikę Problem Solving i znaleźć zastosowanie podejścia Problem Solving w organizacjach KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: - Będzie świadomy skuteczności prezentowanego podejścia w stosunku do trwałej eliminacji problemu
Drukuj do PDF