Kategorie usług
 
Menu

Podstawy cyberbezpieczeństwa, wyszukiwanie w Internecie, zakupy online Szkolenie w formie zdalnej Podstawy mediów społecznościowych, edytory dokumentów i aplikacje użytkowe w praktyce Podstawy mediów społecznościowych, edytory dokumentów i aplikacje użytkowe w praktyce szkolenie zdalne online


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/04/41432/593335
Cena netto 3 990,00 zł Cena brutto 3 990,00 zł
Cena netto za godzinę 70,00 zł Cena brutto za godzinę 70,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 57
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-09 Termin zakończenia usługi 2020-07-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-04 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-08
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Inne
Kategorie dodatkowe KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu TOMCARGO TOMASZ SPANIALSKI
Osoba do kontaktu Tomasz Spanialski Telefon 792123452
E-mail tomasz.spanialski@interia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel szkolenia: Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. W procesie kształcenia są podejmowane działania wspomagające rozwój uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie. Cel szkolenia stanowi pozyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi urządzenia typu tablet Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie obsługi wybranych aplikacji użytkowych, dzięki którym będą mogli korzystać z udogodnień, jakie niesie ze sobą postępująca cyfryzacja. Wdrożenie się w obsłudze omawianych aplikacji pozwoli uczestnikowi w sposób samodzielny odnaleźć się w "cyfrowym społeczeństwie" unikając tym samym wykluczenia w tematyce wybranych popularnych aplikacji. Szkolenie to koncentruje się w pełni na aspektach praktycznych, nakreślając rozwiązania dostosowane do potrzeb i możliwości kursantów. Celem szkolenia jest pokazanie realnych zagrożeń jakie niesie cyberprzestępstwo. Cel szkolenia: Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. W procesie kształcenia są podejmowane działania wspomagające rozwój uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie. Cel szkolenia stanowi pozyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi urządzenia typu tablet (opartego o oprogramowanie Android), dotyczącego swobodnego wyszukiwania i instalacji wybranych aplikacji. Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie obsługi wybranych aplikacji użytkowych, dzięki którym będą mogli korzystać z udogodnień, jakie niesie ze sobą postępująca cyfryzacja. Wdrożenie się w obsłudze omawianych aplikacji pozwoli uczestnikowi w sposób samodzielny odnaleźć się w "cyfrowym społeczeństwie" unikając tym samym wykluczenia w tematyce wybranych popularnych aplikacji. Szkolenie to koncentruje się w pełni na aspektach praktycznych, nakreślając rozwiązania dostosowane do potrzeb i możliwości kursantów.
Drukuj do PDF