Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie dla operatora drona poza zasięgiem wzroku (BVLOS do 25 kg) z elementami fotogrametrii.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/04/20766/593311
Cena netto 6 000,00 zł Cena brutto 7 380,00 zł
Cena netto za godzinę 100,00 zł Cena brutto za godzinę 123,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-29 Termin zakończenia usługi 2020-09-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-04 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-29
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora - BVLOS,
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Dokument wydany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Świadectwo Kwalifikacji potwierdza możliwość wykonywania zawodu operatora drona
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
c5studio
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu c5studio Jakub Śledziowski
Osoba do kontaktu Jakub Śledziowski Telefon +48 608 34 33 76
E-mail info@akademialatania.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik w trakcie szkolenia nabędzie wiedzę w zakresie prawa lotniczego, bezpieczeństwa wykonywania lotów, meteorologii, pierwszej pomocy, budowy bezzałogowych statków powietrznych, przestrzeni powietrznej. Zdobędzie umiejętności obsługi bezzałogowych statków powietrznych oraz bezpiecznego użytkowania ich w przestrzeni powietrznej. Uczestnik podniesie swoje kompetencje społeczne poprzez zrozumienie znaczenia bezpieczeństwa innych użytkowników dla wspólnej przestrzeni powietrznej oraz problemów dotyczących wykonywania lotów w miejscach, w których znajdują się nie tylko uczestnicy przestrzeni powietrznej ale też osoby na ziemi.


Drukuj do PDF