Kategorie usług
 
Menu

Kurs Prawa Jazdy kat B rozszerzony Kierunek Kariera


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/04/45220/593305
Cena netto 2 700,00 zł Cena brutto 2 700,00 zł
Cena netto za godzinę 30,00 zł Cena brutto za godzinę 30,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 90
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-09 Termin zakończenia usługi 2020-10-09
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-04 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-08
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny SZKOLENIE KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW KATEGORIA B PRAWA JAZDY
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców KLOSS Mikulski Paweł
Osoba do kontaktu Paweł Mikulski Telefon +48 508 862 896
E-mail mikulski_p@tlen.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kierowców do kierowania: *pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, *zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy lekkiej, *zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg, *pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę na temat ruchu drogowego, bezpiecznego korzystania z dróg oraz zachowania w czasie uczestnictwa w kolizji lub wypadku drogowym. Będzie mógł samodzielnie kierować samochodem osobowym. Zwiększy swoje kompetencje społeczne. Uzyskanie prawa jazdy może zwiększyć szanse uczestnika na zatrudnienie. Prawo jazdy będzie dodatkowym atutem przy wyborze pracownika.


Drukuj do PDF