Kategorie usług
 
Menu

Biznes plan - modelowanie finansowe


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/03/7300/593283
Cena netto 6 341,46 zł Cena brutto 7 800,00 zł
Cena netto za godzinę 226,48 zł Cena brutto za godzinę 278,57
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 28
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-17 Termin zakończenia usługi 2020-08-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-06 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-17
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Usługi Finansowe "INVEST" Lidia Lis - Bobrowicz
Osoba do kontaktu ALEKSANDRA ROZWADOWSKA Telefon 533410155
E-mail a.rozwadowska@investgroup.consulting
Cel usługi
Cel biznesowy
Usługa pozwala kompleksowo określić opłacalność przedsięwzięcia inwestycyjnego takiego jak wprowadzenie na rynek nowych produktów czy usług, otwarcie nowego kanału sprzedaży, Celem jest doradztwo przy opracowaniu biznes planu i analiza opłacalności projektu inwestycyjnego oraz analiza źródeł finansowania inwestycji. zaplanowanie, zoptymalizowanie oraz zmodyfikowanie strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa, a następnie wdrożenie procesów przyczyniających się do maksymalizacji efektów i minimalizacji kosztów jego funkcjonowania.Wdrożone zastosowania mają przyczynić się do wzrostu klientów o minimum 20% oraz zapewnić wzrost przychodów w okresie 12 miesięcy.
Cel edukacyjny
Zwiększenie świadomości inwestora po przez doradztwo w kluczowych decyzjach strategicznych dla przedsiębiorstwa. Po zakończeniu usługi uczestnik będzie posiadał: Wiedzę: Uczestnik zdobędzie wiedzę w zakresie opracowywania strategii rozwoju firmy, doskonalenia oferty rynkowej i prorynkowego kształtowania elementów modelu biznesowego, a także na temat tego, jak badać konkurencję i budować konkurencyjność oraz jak dzięki tym działaniom poprawiać satysfakcję klientów. Umiejętności: Uczestnik będzie potrafił samodzielnie wykonywać prace związane z ustaleniami strategicznych założeń rozwoju przedsiębiorstwa, doskonaleniem oferty rynkowej i prorynkowym kształtowaniem elementów modelu biznesowego oraz działań niezbędnych do utrzymania płynności firmy. Będzie potrafił w szczególności wyznaczać docelowy segment rynku, określać tworzoną w ofercie wyróżniającą wartość rynkową, ustalać kanały dystrybucji oraz ceny produktów, kształtować działania promocyjne a także jak wykorzystać posiadane narzędzia zasoby kadrowe finansowe, celem utrzymania firmy na rynku.. Kompetencje społeczne: Uczestnik będzie posiadał kompetencje umożliwiające przyjmowanie prorynkowych i proinnowacyjnych postaw oraz rozwinie potencjał samodoskonalenia się w zakresie wprowadzania zmian uatrakcyjniających ofertę rynkową firmy a tym samym uzyskanie efektywności ekonomiczno- finansowej.


Drukuj do PDF