Kategorie usług
 
Menu

Możliwości wykorzystywania technologii rozszerzonej rzeczywistości w branży obuwniczej pod kątem zmiany procesu przygotowania produkcji.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/03/46295/593211
Cena netto 6 000,00 zł Cena brutto 6 000,00 zł
Cena netto za godzinę 250,00 zł Cena brutto za godzinę 250,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-08 Termin zakończenia usługi 2020-07-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-07
Maksymalna liczba uczestników 4
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Never Average Sajdak Adrian
Osoba do kontaktu Adrian Sajdak Telefon 511 103 162
E-mail trener.adriansajdak@gmail.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Uczestnik potrafi stworzyć model AR z modelu 3D, zmieniać jego tekstury.
Cel edukacyjny
WIEDZA: Dzięki szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu zasad wdrażania technologii rozszerzonej rzeczywistości w proces przygotowania produkcji. Pozna on dwa sposoby tworzenia modelu AR odwzorowującego produkt 1:1 - technologia skanu 3D, oraz technologia odwróconej inżynierii w oparciu o system CAD. UMIEJĘTNOŚCI: Uczestnik zdobędzie umiejętności tworzenia modelu AR z modelu 3D oraz zmiany tekstur w warstwach modelu w specjalnie zbudowanym, dedykowanym narzędziu online udostępnionym na potrzeby kształcenia. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Osoba ucząca się na kursie będzie znała wartości dodane jakie niesie wdrożenie technologii w wyżej wymieniony proces pozna podstawowe bariery kosztowe potrzebne do wyliczenia ceny wdrożenia.
Drukuj do PDF