Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji"


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/03/5829/593194
Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł
Cena netto za godzinę 13,81 zł Cena brutto za godzinę 13,81
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 268
Termin rozpoczęcia usługi 2020-10-24 Termin zakończenia usługi 2021-07-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-11-15
Maksymalna liczba uczestników 40
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Osoba do kontaktu Marlena Łukaszewicz Telefon 608 029 009
E-mail podyplomowe@wse.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat zasad zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania bhp, a także audytu i certyfikacji systemów zarządzania bhp.


Drukuj do PDF