Kategorie usług
 
Menu

Zabezpieczanie wdrażania oprogramowania i infrastruktury serwerowej. Konfiguracja Windows Server. Active Directory Services.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/03/30533/593178
Cena netto 4 980,00 zł Cena brutto 4 980,00 zł
Cena netto za godzinę 207,50 zł Cena brutto za godzinę 207,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-07 Termin zakończenia usługi 2020-09-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-07
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikat:
Certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 Realizacja pozaszkolnych usług edukacyjnych w formie szkoleń, kursów i doradztwa
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Edukacji Prawnej
Osoba do kontaktu Natalia Smolarek Telefon +48 532 608 522
E-mail biuro@edukacjaprawna.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest nabycie nowych umiejętności i uzupełnienie wiedzy. Usługa ma na celu osiągnięcia poniższych kompetencji w zakresie: WIEDZA: Funkcjonalności Windows Server 2016, narzędzi Sysinternals, Just Enough Administration (JEA) UMIEJĘTNOŚCI: Minimalizowania zagrożeń związanych z działaniem złośliwego oprogramowania i innych zagrożeń Analizy aktywności z wykorzystaniem zaawansowanych zasad inspekcji oraz analiza zdarzeń Zabezpieczania wdrażania oprogramowania i infrastruktury serwerowej Kontrolowania dostępu do plików i folderów Monitorowania, zarządzania i odzyskiwania danych Implementacji i administracji witryn i replikacji w Active Directory Domain Services Implementacji bezpiecznego dostępu do plików współdzielonych Wykorzystanie narzędzi do zarządzania danymi KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: Etyczne postępowanie.  Odpowiedzialność za przekazywane w sieci komunikaty. Stosowanie etycznych zasad w komunikacji wykorzystującej technologie IT Odpowiedzialność za przekazywane informacje. Uczciwe wykorzystanie posiadanej wiedzy (informacji, danych)


Drukuj do PDF