Kategorie usług
 
Menu

Sporządzanie planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) dla inwestycji budowlanej.Warsztaty szkoleniowe - forma zdalna


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/03/7675/593156
Cena netto 3 400,00 zł Cena brutto 4 182,00 zł
Cena netto za godzinę 200,00 zł Cena brutto za godzinę 246,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 17
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-01 Termin zakończenia usługi 2020-09-02
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-06 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-01
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Małgorzata Hajduk Telefon +48 32 704 0 100
E-mail biuro@zetom.eu
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z tematem sporządzania planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) dla inwestycji budowlanej. Uczestnik zdobędzie WIEDZĘ z zakresu: obowiązków kierownika budowy, umieszczania tablicy informacyjnej BIOZ oraz sporządzania planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji budowlanej Zdobędzie WIEDZĘ w temacie dokonywania zmian w planie BIOZ zarówno części opisowej jak i rysunkowej. Zdobędzie UMIEJĘTNOŚĆ sporządzania planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia uwzględniając występujące ryzyka zawodowe. Nabędzie UMIEJĘTNOŚĆ umieszczania tablicy BIOZ w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem oraz będzie potrafił dokonać zmian w planie Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia. Uczestnik uzyska KOMPETENCJE SPOŁECZNE w zakresie komunikacji w zespole, samokształcenia się, doskonalenia, dyscypliny pracy, nabierze poczucia odpowiedzialności - co przełoży się na lepszą współpracę z zespołem. Nabędzie KOMPETENCJE w zakresie samodzielnego sporządzania planów BIOZ, które stanowią niezbędne narzędzia zarządzania kwestiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowach.


Drukuj do PDF