Kategorie usług
 
Menu

Kurs Prawo Jazdy kat. B Kierunek Kariera


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/03/47797/593150
Cena netto 2 160,00 zł Cena brutto 2 160,00 zł
Cena netto za godzinę 30,00 zł Cena brutto za godzinę 30,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 72
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-20 Termin zakończenia usługi 2020-10-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-17
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Prakow jazdy kat A1, A,B
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Po zakończeniu kursu uczestnik podchodzi do egzaminu państwowego na prawo jazdy. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego , otrzymuje dokument prawo jazdy wydany przez Prezydenta Miasta lub Starostę Powiatowego.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Prezydent Miasta lub Starosta Powiatowy- w zależności od miejsca zamieszkania
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców "Relax " s.c.
Osoba do kontaktu Dariusz Graczyk Telefon 664741900
E-mail prawojazdy.relax@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest zdobycie wiedzy i umiejętności prowadzenia samochodu oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy kat B.


Drukuj do PDF