Kategorie usług
 
Menu

Kreowanie pozytywnego wizerunku oraz przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w oparciu o zestandaryzowany model kultury obsługi klienta, budowanie ścieżki procesu sprzedaży oraz dbanie o relacje w modelu B2B i B2C


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/03/40525/593130
Cena netto 4 500,00 zł Cena brutto 5 535,00 zł
Cena netto za godzinę 204,55 zł Cena brutto za godzinę 251,59
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 22
Termin rozpoczęcia usługi 2020-10-07 Termin zakończenia usługi 2020-10-08
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-10-06
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu PatchWork Development Marlena Jenda
Osoba do kontaktu Marlena Jenda Telefon 501082967
E-mail biuro@patchwork.info.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
W dobie rozwoju Internetu w świecie biznesu efektywnie funkcjonują dwa modele: B2B i B2C. Skróty pochodzą od angielskich słów business to business oraz business to customer. Te dwie strategie precyzyjnie określają relacje, które zachodzą między dwoma firmami (B2B) lub między pojedynczą firmą i ich potencjalnymi klientami (B2C). Współpraca z firmami i klientami indywidualnymi zdecydowanie się różni. Inne zasady obowiązują w przypadku współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, inne w przypadku świadczenia usług na rzecz konsumentów indywidualnych. Sektory B2B i B2C to rodzaje relacji, w ramach których zawiera się transakcje. O występujących różnicach przesądza przede wszystkim strona, na której rzecz wykonuje się zlecenie. Ze względu na świadczone usługi w obu modelach można znaleźć różnice w ramach skali prowadzonego biznesu, celu przeznaczenia usług oraz kosztów. Niemniej te dwa modele różnią się przede wszystkim charakterem potrzeb. Oba modele najprężniej działają w Internecie i mimo, że występują między nimi różnice, to budowanie dobrych i długotrwałych relacji z klientem jak i marki godnej zaufania, jest kluczem do sukcesu sprzedażowego w każdym z tych modeli. Powszechnie wiadomo, że tworzenie relacji z obecnymi klientami jest 5-krotnie tańsze niż pozyskanie nowego klienta. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom zweryfikowanie swego dotychczasowego podejścia do nawiązywanych i utrzymywanych transakcji handlowych z klientami B2B i B2C, poprzez zaprezentowanie im modelu decyzyjnego oraz schematów myślenia klientów o zakupie, a w konsekwencji zobrazuje uczestnikom źródła rzeczywistych motywów ich zachowań i reakcji, co zostanie poparte regułami psychologii, perswazji oraz neuroperswazji. Wobec tego szkolenie pozwoli na osiągnięcie bezpośredniego celu biznesowego usługi zgodnego z zasadą SMART jakim jest: - w przypadku MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA: wzrost w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia (T-time relation) o min. 12 % wskaźnika udziału transakcji sfinalizowanych do otrzymanych zamówień lub wysłanych ofert względem poprzedniego kwartału w wyniku wdrożenia poznanych na szkoleniu metod i technik oraz narzędzi (S-specific, M-measurable). Cel biznesowy jest wspólny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób świadomych korzyści dla przedsiębiorstwa sektora finansowego, w której są zatrudnieni/są właścicielami jak i osobistego rozwoju (A- agreed). Cel biznesowy jest realny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób zmotywowanych do dalszego rozwoju i nauki oraz świadomych konieczności udoskonalania procesów biznesowych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w warunkach wysokiej konkurencyjności (R- realistic). - w przypadku MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA: wzrost w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia (T-time relation) o min. 10 % wskaźnika udziału transakcji sfinalizowanych do otrzymanych zamówień lub wysłanych ofert względem poprzedniego kwartału w wyniku wdrożenia poznanych na szkoleniu metod i technik oraz narzędzi (S-specific, M-measurable). Cel biznesowy jest wspólny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób świadomych korzyści dla przedsiębiorstwa sektora finansowego, w której są zatrudnieni/są właścicielami jak i osobistego rozwoju (A- agreed). Cel biznesowy jest realny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób zmotywowanych do dalszego rozwoju i nauki oraz świadomych konieczności udoskonalania procesów biznesowych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w warunkach wysokiej konkurencyjności (R- realistic). - w przypadku ŚREDNIEGO PRZEDSIEBIORSTWA: wzrost w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia (T-time relation) o min. 8 % wskaźnika udziału transakcji sfinalizowanych do otrzymanych zamówień lub wysłanych ofert względem poprzedniego kwartału w wyniku wdrożenia poznanych na szkoleniu metod i technik oraz narzędzi (S-specific, M-measurable). Cel biznesowy jest wspólny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób świadomych korzyści dla przedsiębiorstwa sektora finansowego, w której są zatrudnieni/są właścicielami jak i osobistego rozwoju (A- agreed). Cel biznesowy jest realny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób zmotywowanych do dalszego rozwoju i nauki oraz świadomych konieczności udoskonalania procesów biznesowych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w warunkach wysokiej konkurencyjności (R- realistic).
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i poszerzenie umiejętności uczestników w zakresie procesu profesjonalnej obsługi klienta, budowania ścieżki procesu sprzedaży oraz dbania o relacje w modelu B2B i B2C. CO UCZESTNIK BĘDZIE WIEDZIAŁ (CZYLI CZEGO DOWIE SIĘ W TRAKCIE TRWANIA USŁUGI)?: - będzie znał podstawowe reguły psychologii sprzedaży; - będzie znał zasady budowania relacji B2B i B2C poprzez pozytywne pierwsze wrażenie; - będzie znał zasady budowania relacji B2B i B2C poprzez nastawienie proaktywne; - będzie znał korzyści z przyjaznej obsługi dla klienta i dla firmy; - będzie miał wiedzę o procesie budowania wizerunku swojej firmy poprzez przyjazną i skuteczną obsługę klienta; - będzie miał wiedzę odnośnie wysokiej wagi budowania kultury obsługi klienta B2B i B2C w swojej firmie; - będzie miał wiedzę o sile pozytywnego nastawienia i jego roli w pracy z klientem; - będzie znał zasady automotywacji w obsłudze klienta; - będzie posiadał wiedzę nt. metod nawiązywania kontaktu z klientem z wykorzystaniem technik autoprezentacji; - będzie posiadał wiedzę nt. roli efektu pierwszego wrażenia w kontakcie z klientem B2B i B2C; - będzie wiedział na co kłaść nacisk i czego unikać w procesie budowania relacji z klientem B2B i B2C; - będzie posiadał wiedzę nt. mapy etapów w procesie aktywnej sprzedaży konsultacyjnej; - będzie posiadał wiedzę nt. wyznaczania poszczególnych kroków w procesie sprzedaży do klientów B2B i B2C; - będzie znał różnice w odniesieniu do klasycznego rozumienia potrzeb w sprzedaży; - będzie posiadał wiedzę nt. motywów, źródeł zachowań i reakcji klientów B2B i B2C; - będzie znał narzędzia zwiększające efektywność sprzedażową, wykorzystywane współcześnie na etapie analizy potrzeb i oczekiwań klienta B2B i B2C; - będzie znał zasady doboru zestawu pytań ułatwiających dokonanie analizy sytuacji i odkrycia problemów klienta; - będzie miał wiedzę nt. nowoczesnej metodologii budowania struktury pytań (EQPA); - będzie miał wiedzę nt. techniki lejka stosowanej w formułowaniu i zadawaniu pytań; - będzie miał wiedzę nt. technik aktywnego słuchania (odzwierciedlanie, podążanie, parafrazowanie, dowartościowywanie, empatia); - będzie miał wiedzę nt. roli koncentracji na potrzebach i oczekiwaniach klienta; - będzie znał partnerski model komunikacji z nabywcą; - będzie miał wiedzę o najczęstszych błędach popełnianych w trakcie kontaktu z klientem B2B i B2C; - będzie miał świadomość istnienia postaw, które wyzwalają w kliencie gniew i zdenerwowanie; - będzie wiedział jakimi metodami kontaktować się z klientem w stanie negatywnych emocji ; - będzie znał sposoby prowadzenia rozmów i dopasowania własnej reakcji do negatywnych zachowań ze strony klienta (niezdecydowanie, niechęć, złość, agresja); - będzie wiedział o sposobach umiejętnego prowadzenia rozmów związanych z kosztami oferty; - będzie znał praktyczne zasady prezentowania ogólnych kosztów oferty (psychologiczne obniżanie kosztów); - będzie znał zasady budowania strategii ustępstw rabatowych; - będzie znał praktyczne techniki finalizacji transakcji sprzedażowej; - będzie miał wiedzę o technice „3x TAK” (potwierdzenie decyzji klienta i słuszności podjętej decyzji); - będzie wiedział jakimi metodami zadbać o relacje i cel sprzedażowy w sytuacji odmowy klienta B2B i B2C; - będzie wiedział jak wykorzystać końcową fazę rozmów do utrzymania pozytywnych relacji z klientami; - będzie miał wiedzę nt. podstaw perswazji w pracy z klientami w relacji B2B i B2C; - będzie znał podstawowe metody wywierania wpływu na klienta; - będzie znał różnicę między wywieraniem wpływu a technikami obsługi klienta zakresie stosowania języka korzyści; - będzie miał wiedzę nt. podstawowych technik neuroperswazji wykorzystywanych w procesie sprzedaży i obsłudze klienta B2B i B2C (m.in. technika pytań sugestywnych, prowokujących, kierunkowych, parafrazy, klaryfikacje, reguła niedostępności, efekt aureoli, heurystyka dostępności, zakotwiczenia i dopasowania). CO UCZESTNIK BĘDZIE UMIAŁ (CZYLI CZEGO SIĘ NAUCZY I JAK BĘDZIE POTRAFIŁ WYKORZYSTAĆ DANĄ WIEDZĘ W PRAKTYCE)?: - będzie umiał wykorzystać w praktyce zawodowej podstawowe reguły psychologii sprzedaży; - będzie umiał wykorzystać w praktyce zawodowej zasady budowania relacji B2B i B2C poprzez pozytywne pierwsze wrażenie; - będzie umiał wykorzystać w praktyce zawodowej zasady budowania relacji B2B i B2C poprzez nastawienie proaktywne; - będzie umiał wygenerować korzyści z przyjaznej obsługi dla klienta i dla firmy; - będzie umiał w praktyce przyczynić się do procesu budowania wizerunku swojej firmy poprzez przyjazną i skuteczną obsługę klienta; - będzie potrafił wykorzystać w praktyce wiedzę odnośnie wysokiej wagi budowania kultury obsługi klienta B2B i B2C w swojej firmie; - będzie umiał wykreować u siebie pozytywne nastawienie i wykorzystać je do pracy z klientem; - będzie umiał skorzystać z zasad automotywacji w obsłudze klienta; - będzie umiał wykorzystać w praktyce wiedzę nt. metod nawiązywania kontaktu z klientem z wykorzystaniem technik autoprezentacji; - będzie potrafił skorzystać w praktyce zawodowej z wiedzy nt. roli efektu pierwszego wrażenia w kontakcie z klientem B2B i B2C; - będzie umiał w praktyce zawodowej wykorzystać wiedzę nt. mapy etapów w procesie aktywnej sprzedaży konsultacyjnej; - będzie umiał wyznaczyć poszczególne kroki w procesie sprzedaży do klientów B2B i B2C; - będzie umiał wykorzystać w praktyce zawodowej wiedzę nt. motywów, źródeł zachowań i reakcji klientów B2B i B2C; - będzie potrafił użyć narzędzi zwiększających efektywność sprzedażową, które są współcześnie wykorzystywane na etapie analizy potrzeb i oczekiwań klienta B2B i B2C; - będzie umiał dobrać zestaw pytań ułatwiających mu dokonanie analizy sytuacji i odkrycia problemów klienta; - będzie potrafił zbudować strukturę pytań (EQPA); - będzie potrafił użyć techniki lejka w formułowaniu i zadawaniu pytań; - będzie potrafił użyć technik aktywnego słuchania (odzwierciedlanie, podążanie, parafrazowanie, dowartościowywanie, empatia); - będzie umiał skoncentrować się na potrzebach i oczekiwaniach klienta; - będzie umiał wykorzystać w praktyce zawodowej z partnerskiego modelu komunikacji z nabywcą; - będzie potrafił uniknąć najczęstszych błędów popełnianych w trakcie kontaktu z klientem B2B i B2C; - będzie umiał skorzystać z metod adekwatnych w kontakcie z klientem w stanie negatywnych emocji ; - będzie potrafił prowadzić rozmowy i dopasować własną reakcję do negatywnych zachowań ze strony klienta (niezdecydowanie, niechęć, złość, agresja); - będzie potrafił umiejętnie prowadzić rozmowy związane z kosztami oferty; - będzie potrafił zaprezentować ogólne koszty oferty (psychologiczne obniżanie kosztów); - będzie potrafił skorzystać w praktyce zawodowej z zasad budowania strategii ustępstw rabatowych; - będzie potrafił sfinalizować transakcje sprzedażowe przy użyciu wybranych technik; - będzie umiał wykorzystać w praktyce technikę „3x TAK” (potwierdzenie decyzji klienta i słuszności podjętej decyzji); - będzie umiał dobrać metodę ukierunkowaną na zadbanie o relacje i cel sprzedażowy w sytuacji odmowy klienta B2B i B2C; - będzie potrafił wykorzystać końcową fazę rozmów do utrzymania pozytywnych relacji z klientami; - będzie potrafił wykorzystać w praktyce zawodowej wiedzę nt. podstaw perswazji w pracy z klientami w relacji B2B i B2C; - będzie potrafił skorzystać z podstawowych metod wywierania wpływu na klienta; - będzie potrafił wskazać różnicę między wywieraniem wpływu a technikami obsługi klienta zakresie stosowania języka korzyści; - będzie potrafił użyć w praktyce zawodowej wiedzy nt. podstawowych technik neuroperswazji wykorzystywanych w procesie sprzedaży i obsłudze klienta B2B i B2C (m.in. technika pytań sugestywnych, prowokujących, kierunkowych, parafrazy, klaryfikacje, reguła niedostępności, efekt aureoli, heurystyka dostępności, zakotwiczenia i dopasowania). JAKIE KOMPETENCJE SPOŁECZNE MA SZANSĘ ROZWINĄĆ/NABYĆ KORZYSTAJĄC Z USŁUGI? w Dodatkowo u uczestników rozwinięte zostaną kompetencje społeczne w zakresie umiejętnego prowadzenia rozmów (słuchania, przetwarzania informacji, przekonywania, negocjowania), asertywności, radzenia sobie z emocjami czy efektywnego działania w sytuacjach konfliktowych, co oznacza, iż w toku uczenia się uczestników rozwinięta zostanie zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym. Uczestnicy rozwiną świadomość swoich atutów i znajdą wzmocnienie w obszarach stwarzających im największe trudności.


Drukuj do PDF