Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka angielskiego Szybki Angielski 2.0 Metoda Colina Rose, zajęcia indywidualne. Płynna komunikacja w pracy i życiu prywatnym(kurs prowadzony zdalnie)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/03/18517/593109
Cena netto 3 750,00 zł Cena brutto 3 750,00 zł
Cena netto za godzinę 150,00 zł Cena brutto za godzinę 150,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 25
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-15 Termin zakończenia usługi 2021-02-01
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-31
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Szkoła Językowa Nowoczesny Angielski Ewelina Strawa & Wojciech Strawa S.C.
Osoba do kontaktu Adrianna Chmielewska Telefon 502565680
E-mail poznan@nowoczesnyangielski.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest nabycie przez uczestnika podstawowych kompetencji językowych na poziomie B1-B2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego przyjętego przez Radę Europy. Kursant pozna zwroty i wyrażenia niezbędne w podstawowej komunikacji w języku angielskim w różnych sytuacjach życiowych, z którymi uczestnicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobieżnych kontaktach z obcokrajowcami w Polsce. Na każdych zajęciach zachęcani są do intensywnej komunikacji z trenerem w celu rozwijania umiejętności mówienia. Zdobyte kompetencje pozwolą płynnie posługiwać się językiem angielskim w miejscu pracy. Nacisk położony jest na praktyczne użycie języka angielskiego w mowie oraz rozumienie podstawowych zwrotów w wyuczonych i przewidywalnych kontekstach. Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętność poprawnego używania języka angielskiego w różnych sytuacjach komunikacyjnych, dostosowania różnych wariantów wypowiedzi z obowiązującymi normami społecznymi oraz grzecznościowymi. Wszechstronny rozwój osobisty pozwoli przystosować się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Po ukończeniu kursu, uczestnik będzie mieć uporządkowaną wiedzę na temat poprawnego używania języka angielskiego w różnych sytuacjach komunikacyjnych, dostosowania różnych wariantów wypowiedzi z obowiązującymi normami społecznymi oraz grzecznościowymi. Zdobyte kompetencje społeczne pomogą poznawać obcą kulturę oraz swobodnie i pewnie funkcjonować w obcym społeczeństwie, uczestnik ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności.


Drukuj do PDF