Kategorie usług
 
Menu

Język angielski w środowisku pracy na poziomie B1 - wakacyjny kurs intensywny 80h - Kierunek Kariera Zawodowa, mBONY - usługa zdalna.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/03/10355/593051
Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 200,00 zł
Cena netto za godzinę 15,00 zł Cena brutto za godzinę 15,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-08 Termin zakończenia usługi 2020-09-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-05
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Axon System Paweł Hejduk Monika Boroń Spółka Cywilna
Osoba do kontaktu Paweł Hejduk Telefon +48604714391
E-mail sekretariat@axonsystem.edu.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji językowych do poziomu biegłego posługiwania się angielskim w podejmowanych działaniach zawodowych i kontaktu bezpośredniego z klientem na poziomie językowym określonym wg CEFR - B1: - podnieść poziom znajomości językowej w rozmowach z klientami biznesowymi do poziomu B1, tak aby z wysokim stopniem samooceny oraz pewnością porozumiewać się z Klientem anglojęzycznym - podnieść poziom znajomości językowej w kontaktach e-mail z klientami biznesowymi do poziomu B1, tak aby z wysokim stopniem samooceny oraz pewnością porozumiewać się z Klientem anglojęzycznym, - podnieść umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów anglojęzycznych (w tym analiz i dokumentów biznesowych) w celu poszerzenia swojej wiedzy w przyszłym kontakcie z klientem biznesowym. Postawione cele, postawione realistycznie, uwzględniające predyspozycje uniwersalne każdego uczestnika szkolenia, zostaną osiągnięte po ukończeniu szkolenia w wyznaczonym harmonogramem terminie.
Cel edukacyjny
Celem usługi jest podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają wiedzę na poziomie A2 i chcą kontynuować naukę na poziomie B1, również z zakresu języka biznesowego. Po ukończeniu szkolenia: W zakresie wiedzy Uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki, leksyki i fonologii języka angielskiego w zakresie właściwym dla poziomu B1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. W zakresie umiejętności Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. W zakresie kompetencji społecznych Uczestnik ma umiejętność podejmowania działań prowadzących do dalszego rozwijania kompetencji językowych, potrafi nawiązywać komunikację interpersonalną w języku angielskim na poziomie średniozaawansowanych, ma pogłębioną świadomość różnic pomiędzy swoją kulturą rodzimą a anglosaską.


Drukuj do PDF