Kategorie usług
 
Menu

Kurs operatora koparkoładowarki wszystkie klasa III


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/03/10244/593040
Cena netto 1 970,00 zł Cena brutto 1 970,00 zł
Cena netto za godzinę 19,50 zł Cena brutto za godzinę 19,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 101
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-18 Termin zakończenia usługi 2020-09-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-10
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
IMBIGS
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
IMBIGS
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek
Osoba do kontaktu Marta Szymczak Telefon 61 665 88 35
E-mail m.szymczak@atcgrupa.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest: Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do obsługi urządzeń budowlanych, oraz przygotowanie uczestnika do nabycia kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn roboczych, budowlanych i drogowych. Uczestnik po kursie będzie: - wiedział jak zbudowana jest dana maszyna, - wiedział w jaki sposób się ją użytkuje, - znał przepisy BHP , - nauczy się samodzielnie obsługiwać daną maszynę


Drukuj do PDF