Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawo jazdy kat. B+E


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/03/12194/593034
Cena netto 2 450,00 zł Cena brutto 2 450,00 zł
Cena netto za godzinę 163,33 zł Cena brutto za godzinę 163,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 15
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-22 Termin zakończenia usługi 2020-08-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-16
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kurs prawa jazdy kat. B+E
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Po zakończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego w WORD uczestnik szkolenia otrzyma prawo jazdy wydane przez organ właściwy miejscowo
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Organ własciwy miejscowo - Starosta Powiatu lub Prezydent Miasta
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW JERZY PASIK
Osoba do kontaktu Anna Pasik Telefon +48 609-974-300
E-mail ostroda@prawojazdy.net
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest zdobycie uprawnień do prowadzenia pojazdów określonych w prawo jazdy kat. B+E. Uczestnik po odbytym szkoleniu będzie miał uporządkowaną wiedzę jak bezpiecznie i sprawnie poruszać się samochodem osobowym z przyczepą ciężką oraz jakie zagrożenia związane są z ruchem drogowym. Zapozna się z zasadami postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych. Będzie wiedział o obowiązkach kierowcy i posiadacza pojazdu Uczestnik po odbytym szkoleniu będzie miał umiejętności stosowania przepisów o ruchu drogowym w praktycznym uczestniczeniu w ruchu drogowym oraz samodzielnego kierowania samochodem osobowym z przyczepą ciężką w różnych warunkach drogowych i atmosferycznych. Absolwent poprzez uczestnictwo w szkoleniu rozwinie swoje kompetencje społeczne w postaci: rozumienia potrzeby doskonalenia swoich umiejętności jako kierowca oraz rozumienia odpowiedzialności jako kierowcy i posiadacza pojazdu.


Drukuj do PDF